bao moi man city

bao moi man city

Công cùn thủ kém, Arsenal thua thảm 0-5 trước Man City【bao moi man city】:Không đưa được Cristiano Ro