Chuyển nhượng ‘Tây’ ở V.League: Sóng ngầm cuộn trào dưới mặt hồ phẳng lặng

Chuyển nhượng ‘Tây’ ở V.League: Sóng ngầm cuộn trào dưới mặt hồ phẳng lặng

Đợt sóng mới từ đại bản doanh CLB Sài GònĐại dịch Covid-19 khiến bóng đá nội trải qua đợt đóng băng