cậu đang lãng phí một thứ tuyệt vời đó

cậu đang lãng phí một thứ tuyệt vời đó

“Va-Va-Voom”【cậu đang lãng phí một thứ tuyệt vời đó】:Dấu giày trên sân cỏ“Va-Va-Voom”HLV Arsene Weng