Đỗ Hùng Dũng đã có thể đá tập, mang lại tín hiệu đáng mừng

Đỗ Hùng Dũng đã có thể đá tập, mang lại tín hiệu đáng mừng

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng hiện tại đang tập luyện rất chăm chỉ tại trung tâm PVF. Trong những hình ảnh mớ