Phương tiện truyền thông phương Tây: Bayern Dot và Paris cũng sẽ tham gia bộ phim tải xuống Super League châu Âu

Phương tiện truyền thông phương Tây: Bayern Dort và Paris cũng sẽ tham gia Super League châu Âu [Tải xuống phim Boxoffice]: Phát sóng trực tiếp vào ngày 19 tháng 4 theo World News, Bayern, Dot và Paris cũng sẽ tham gia Super League châu Âu.Siêu giải đấu