đức chinh

đức chinh

Tiền đạo Hà Đức Chinh nghỉ 6 tháng vì đứt dây chằng chéo sau【đức chinh】:Tiền đạo Hà Đức Chinh đã thể