KhiVUGkhôngchỉlàmộtcuộcchơi!

Qua 5 mùa giải chúng ta có thể khẳng định rằng Futsal VUG không chỉ đơn giản là một cuộc chơi nữa, ở đó còn quá nhiều thứ mà chúng ta nên để con tim nói hộ bởi lẽ VUG lúc này đã là tình yêu… Mà tình yêu thì đâu cần phải nói, chỉ cần cảm nhận thôi chúng ta cũng thấy ngây ngất rồi.