GiảiBóngđáDoanhnhântrẻtoànquốclầnthứI–năm2017tranhcúpSacombank

Ngày 11/7/2017 tại Hà Nội sẽ diễn ra Lễ phát động giải bóng đá doanh nhân trẻ toàn quốc lần thứ I – năm 2017 tranh cúp Sacombank.