Việt Anh làm đội trưởng U23 Việt Nam

Việt Anh làm đội trưởng U23 Việt Nam

Việt Anh là đội trưởng, 2 đội phó là thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Tân đội t