Đức Chinh và mối quan hệ bất ổn với HLV trưởng CLB: Chiêu khích tướng hay sự ruồng bỏ có hệ thống?

Đức Chinh và mối quan hệ bất ổn với HLV trưởng CLB: Chiêu khích tướng hay sự ruồng bỏ có hệ thống?

Nghe HLV Lê Huỳnh Đức nói, Hà Đức Chinh như sắp giải nghệ Thế nhưng, khi đọc những lời Đức Chinh chi