spice cup 2015

spice cup 2015

Lê Quang Liêm lần thứ hai vô địch SPICE Cup【spice cup 2015】:ĐKT Lê Quang Liêm lần thứ nhì trong vòng