HLV Viettel chê mặt sân Thanh Hoá khiến cầu thủ “toàn chuyền dài”

HLV Viettel chê mặt sân Thanh Hoá khiến cầu thủ “toàn chuyền dài”

HLV Trương Việt Hoàng đánh giá nguyên nhân khiến Viettel khó chơi trước Thanh Hoá một phần do mặt sâ