việt linh

việt linh

ĐỘI TUYỂN BÓNG BÀN: Việt Linh và Duy Hoàng bị loại【việt linh】:Trừ Nguyễn Thành Luân dính chấn thương