TrướcthềmgiảibóngđáMoca–Kếtnốidoanhnghiệp–cúpBáoBóngĐá2017ZenResort&Camping:Chờđợi”trăngnon”tỏasáng

Trong số 16 đội bóng tham dự Giải bóng đá Moca – Kết nối doanh nghiệp – cúp Báo Bóng Đá 2017 thì Zen Resort & Camping là cái tên lạ lẫm nhất. Nhưng khi tìm hiểu ra, đội bóng với cái tên rất giải trí này có nòng cốt chủ yếu là quân số của FC Moon.